Hei!

 

 

 

Hei

På denne siden finner du ut hvordan du kan bli en av de 700 nye rørleggerne Norge trenger hvert år – og litt om hvorfor du bør bli det.

 

Fremtid. Miljø. Muligheter!

Hvordan?

Hvordan blir jeg rørlegger?

Her kan du lese om selve utdanningsløpet og finne ditt nærmeste opplæringskontor.

Hva gjør en rørlegger?

Her kan du lese mer om muligheter innenfor yrket, hva en rørlegger driver med og annen interessant info.

Youtube-Video

Video-footer

Utdanning

Om rørleggerutdanningen

Rørleggerutdanningen er en variert og allsidig fagutdanning, hvor du kommer raskt ut i praktisk arbeid og lønnet læretid. For å lykkes som rørlegger må du være praktisk anlagt, ha godt håndlag, være glad i mennesker og være opptatt av å finne gode løsninger når noe uforutsett oppstår. I tillegg skal du møte kunder og yte service, så trivsel og godt humør er viktig!

Skolen er en blanding av teori og praksis. Det betyr at få dager er like, og du kan være med å påvirke din egen hverdag og opplæring. I stedet for å sitte bak en pult hele dagen, kommer du kjapt i gang med å gjøre alt det rørleggere faktisk gjør, som kort sagt er å jobbe med vann og varme i bygg.

 

Vanntett opplegg

Rørleggerfaget er vanntett opplegg , som omfatter alt fra montering og tilpasning, til service og reparasjon av alle typer røranlegg. Du vil lære alt om installasjon av vann og avløp og ulike varmesystemer. Du lærer også hvordan ulike typer røranlegg fungerer. Etterhvert lærer du hvilke systemer som passer best hvor og hvordan disse prosjekteres.

Vinklet rør som fylles med vann animasjon

Skole og læretid

Det er vanlig å gå to år på skolen og jobbe to og et halvt år som lærling, før du avlegger svenneprøven. Du starter på VG1 Bygg- og anleggsteknikk, før du velger VG2 Klima, energi og miljøteknikk og deretter Rørlegger. Det er også mulig å kun gå ett år på skolen og ta en lenger læretid, eller gå rett ut i lære etter ungdomsskolen.
Her kan du laste ned modell som viser veien fra ungdomsskole til svennebrev.

Ditt lokale opplæringskontor hjelper deg å finne ut hva som er riktig for din situasjon.

Utviklingsmuligheter

Rørleggere har gode etterutdannings- og karrieremuligheter. Får du lyst å gå mer på skole – eller på sikt starte egen bedrift, er det fullt mulig.

Her kan du laste modell som viser mulighetene etter svennebrev.

I samråd med bedriften du jobber i, kan du ta kurs for å bli bas (leder for eget arbeidslag) eller prosjektleder, eller bli sertifisert innenfor områder som våtrom, gass, sprinkling og varme.

Du kan videreutdanne deg til å bli fagskoleingeniør innen Klima-Energi-Miljø (KEM) eller ta Mesterbrev og bli rørleggermester. Du kan også gå videre til ingeniør- eller sivilingeniørstudier på høyskole- og universitetsnivå.

Rørleggerfaget er i stadig utvikling og man blir aldri utlært som rørlegger. Du vil delta på kurs og annen opplæring, både internt i bedriften og eksternt hos andre aktører underveis gjennom hele karrieren.

Animasjon av badekar som fylles

Jeg vil bli rørlegger – hvordan kommer jeg i gang?

Det første du bør gjøre er å sjekke ut hva slags utdanning som tilbys i nærheten av der du bor. Her finner du en landsdekkende oversikt.

Ta deretter kontakt med ditt lokale opplæringskontor som hjelper deg å finne riktig utdanningsvei. Da får du også oversikt over mulighetene for å få læreplass i nærområdet.

utdanning-footer

Er du forelder og lurer på om rørleggerutdanning er riktig valg for din ungdom? Her har vi samlet litt informasjon til deg.
Du kan også bla i eller laste ned vår informasjonsfolder her.

Arbeidsliv

Å jobbe som rørlegger

Som rørlegger er du ekspert på rørtekniske installasjoner. Du tilpasser, monterer, installerer og reparerer sanitæranlegg, varmeanlegg og andre røranlegg. Rørleggerfaget er underlagt strenge lover og forskrifter, så det stilles høye krav til faglige kunnskaper. Snittlønn er på 486 120 kroner (SSB-tall for 2018). Til sammenligning tjener en elektriker 496 920, en helsefagarbeider 436 320, en tømrer 434 520 og en butikkmedarbeider 415 080.

Kran som drypper

En rørlegger kan jobbe med det meste som er knyttet til vann og varme. Det er viktig med god teknisk innsikt og nøyaktighet, så slipper du at det du jobber med bare blir rør. Det skal funke. Du må være glad i mennesker, lærevillig, pålitelig og praktisk anlagt. Det er viktig at du jobber godt i samarbeid med andre og er serviceinnstilt overfor kunder.

Rørleggeren jobber med:

  • Sanitær og VA-anlegg (Vann og Avløp)
  • Gass- og trykkluftanlegg
  • Sprinkleranlegg (brannslukking)
  • Varme- og kjølesystemer

Som rørlegger kan du få jobb i små eller store rørleggerbedrifter som utfører arbeid for boligbygg, institusjonsbygg eller forretningsbygg. De fleste bedrifter spesialiserer seg innenfor ett eller flere felt. Noen satser på offentlige bygg som skoler og sykehus, mens andre er best på rehabilitering av bad. Du kan jobbe på bygg- og anleggsplasser eller skipsanlegg, industrianlegg eller offshoreanlegg. Det er til og med mulig å kombinere rørleggeryrket med dykking, sånn at du kan jobbe med rør som ligger under vann.

Skråstilt pumpetang animasjon

I am a plumber

Rørleggerfaget er et praktisk yrke, men kommunikasjon blir stadig viktigere. Du trenger ikke å være verdensmester i diktanalyse, men du må kunne lese og skrive – sånn at du kan forholde deg til monteringsanvisninger, prosjektbeskrivelser og kontrakter. Timelister, sjekklister og ulike kontrollskjemaer skal også fylles ut. Når du jobber på et oppdrag er det vanlig at mye av kommunikasjonen med bedriften din foregår via telefon, e-post og ulike varianter av dingser og nettbrett. Matte er også ganske viktig, for å kunne regne ut dimensjoner, trykk og plassering basert på tegninger. Siden det er stadig flere med utenlandsk bakgrunn på norske byggeplasser, er det en fordel å kunne snakke en del engelsk.

Bedriften investerer i deg

I læretiden er du viktig for bedriften din. De ønsker naturlig nok å forme deg til å bli en dyktig fagmann, som de kan nyte godt av i mange år fremover. Lærlinger sendes ikke alene ut på oppdrag før de er i stand til å løse oppgaven godt. Noen lærer raskt og kan fint klare oppgaver på egenhånd, mens andre føler seg trygge først når svennebrevet er i boks. De fleste bedrifter ser på læretiden som en innføring i bedriftens kultur og arbeidsmetoder, for det er jo i bedriftens beste interesse at du blir en best mulig rørlegger. Det er stor rift om faglærte rørleggere som er dyktige, så gjør du en god jobb, stiller du sterkt på arbeidsmarkedet.

Sprinkler animasjon

Arbeidsliv-footer

Er du forelder og lurer på om rørleggerutdanning er riktig valg for din ungdom? Her har vi samlet litt informasjon til deg.
Du kan også bla i eller laste ned vår informasjonsfolder her.

Kom i gang

Dusj animasjon

Kontakt opplæringskontor

Opplæringskontorene er et samarbeid mellom bedrifter og virksomheter om inntak og opplæring av lærlinger. Her finner du en oversikt over hva de jobber med.

Form

FAQ

FAQ

Hvor lang tid tar det å bli rørlegger?

Det tar 4,5 år fra du starter i VG1 til du går opp til Svenneprøven. Du har tre alternativer:

  1. Gjennomfør VG1 og VG2 på skolen, avslutt med 2,5 års læretid i bedrift hvor du fyller på med teori før svenneprøven.
  2. Gjennomfør VG1 på skolen, deretter 3,5 års læretid i bedrift hvor du veksler mellom praktisk opplæring og teori.
  3. Du skriver lærekontrakt rett etter ungdomsskolen og tar 4,5 års praktisk og teoretisk opplæring i bedrift.

Er ikke rørleggerfaget mest for gutta?

Selv om rørleggerfaget tradisjonelt sett har vært sett på som et mannsdominert yrke, er det på ingen måte slik at det bare er for gutta. Det finnes mange dyktige rørleggere som er jenter, og antallet øker. Rørleggerfaget er for eksempel ikke mer fysisk krevende enn å jobbe i helsevesenet. For å bli en dyktig rørlegger må du være motivert, ha praktisk sans og interesse for faget. Kjønn har ingen ting å si.

Er ikke yrkesfag mest for de med dårlige karakterer? 

En rørlegger er mer enn en som skrur fast baderomsmøbler. En rørlegger skal forstå komplekse vann- og varmeinstallasjoner, kunne lese tegninger, planlegge arbeidet sitt og kunne snakke med alle mulige slags folk. Er du god på teori kan du kanskje ta sikte på å bli prosjektleder eller videreutdanne deg til fagskoleingeniør. Kanskje vil du starte din egen bedrift? Bli instruktør for lærlinger? Rørbransjen har et stort behov for folk som kan løse både enkle og vanskelige oppgaver. Tenk på Svennebrevet som et springbrett. Da har du en solid fagutdannelse i bunn som du kan bygge videre på ut fra det du synes er mest spennende.

Hvorfor må jeg lære om diktanalyse og Krimkrigen når jeg vet at jeg skal bli rørlegger? 

I Opplæringsloven står det at skolen skal «ta vare på hele mennesket». Med det menes at videregående utdanning ikke bare skal handle om et enkelt fag, men også om den verden vi lever i. Ingen er bare yrket sitt. Husk at du som rørlegger skal måtte forholde deg til kunder, samarbeidspartnere og byggherrer med veldig ulik bakgrunn fra deg selv. Da er det en fordel å ha noen av de samme referansene i bagasjen.

Er det vanskelig å få læreplass? 

Det enkle svaret på det er nei. Men det er ikke slik at alle får eller skal få læreplass. Å være lærling innebærer at du får opplæring i en ekte rørleggerbedrift. Det betyr at de også må vite at de kan stole på deg og at du vil bli en ressurs for bedriften. Dersom du gjør det du skal på skolen, har lite fravær, er motivert og interessert er sjansen stor for at det ordner seg.

Hvordan får jeg læreplass?

Vet du om en bedrift du har ekstra lyst til å jobbe i? Har du hatt praksis i Vg1 eller Vg2 et sted du gjerne vil tilbake til? Er det stor rift om læreplassene der du bor? Ta ansvar og vis interesse! Du kan kontakte bedriftene direkte med CV og søknad. Opplæringskontoret kan også hjelpe deg, de har god oversikt over hvilke bedrifter som tar inn lærlinger og hva som kreves. Utdanning.no har laget en oversikt over mulige og godkjente lærebedrifter.

Når er det inntak av lærlinger? 

Hovedinntaket er sommer/høst. Men det lønner seg å starte jakten tidlig. Trives du godt et sted du har praksis er det ingenting i veien med å lufte muligheten for å komme tilbake som lærling. Det er viktig at du selv tar initiativ og ikke overlater hele jobben til opplæringskontoret.

Rørleggeren pusser vel bare opp bad? 

Nei. Rørleggerfaget er mer enn de fleste tror. Mange rørleggere bygger og pusser opp bad, men det er også svært mange som ikke gjør det. En rørlegger jobber med alt som har med vann og varme å gjøre. Noen jobber også med gass. Det betyr at en rørlegger like gjerne kan jobbe med brannvern – ved å montere sprinkleranlegg i næringsbygg, sørge for at operasjonssalen har tilgang på gass, at snøkanonene i slalombakken spruter snø, skoler eller kontorbygg har varme, kjøling og vannforsyning, eller at det ligger vannbåren varme i gulvet på stua di hjemme.

Må jeg pusse opp bad til jeg blir pensjonist?

Når du har fullført videregående utdanning sitter du igjen med et Svennebrev og er offisielt rørlegger. Du kan jobbe som rørlegger så lenge du vil, men du ingenting. Ønsker du å starte egen bedrift? Ta Mesterutdanning. Ønsker du større faglige utfordringer kan du begynne på Fagskolen og utdanne deg til Fagskoleingeniør. Du kan også velge å starte en universitetsutdannelse for å ta en bachelor eller mastergrad innen bygg- og energiteknikk.

Som rørlegger får du også tilbud om flere kurs og etterutdanningsmuligheter internt i bedriften. Det gjør at du etterhvert kan fylle flere roller og hele tiden utvikle kompetansen din.

Svennebrevet er en god og trygg plattform. Hva du velger å gjøre etter det er helt opp til deg selv.

Jobber rørleggeren mye med kloakk?

Rørleggerfaget er variert, og mange rørleggere er aldri i nærheten av et kloakkrør. Jobber du med service, kan staking, rensing av sluk og vannlåser være en hverdagslig oppgave. Men det betyr ikke at du står til knes i skitt, ved større kloakkstopper er det vanlig å tilkalle en spylebil.

Hva tjener en rørlegger?

Snittlønnen for en rørlegger er på 486 120 kroner i året (2018). Ansiennitet, ansvar og eventuell videreutdanning er viktige faktorer her. Det er også regionale variasjoner. Husk at en nyutdannet rørlegger ikke har studiegjeld, og at du tjener penger under hele læretiden din.

Hva er egentlig Svenneprøven? 

Svenneprøven er en avsluttende prøve som inkluderer både teori og praktisk oppgave. Prøvene kan tas når du har fullført læretiden. Prøven går over flere dager, og avlegges enten på byggeplass eller prøvestasjon. Du bli bedømt av en prøvenemnd som består av erfarne rørleggere. Består du prøven mottar du Svennebrev og kan offisielt kalle deg rørlegger.

Jeg er tømrer, men ønsker å bli rørlegger. Hvordan går jeg frem?

Er du utdannet tømrer får du fratrekk for VG1, og kan starte rett på VG2.
Hvis du er over 21 år kan du bli voksenlærling. Da tar du hele rørleggerutdannelsen din ute i bedrift samtidig som du får påfyll av teori underveis. Her praktiserer fylkene litt ulikt, så det beste er å snakke med ditt lokale opplæringskontor for å finne ut hva som gjelder der du bor.

Jeg liker å være i aktivitet, kan rørleggerfaget være noe for meg? 

Rørleggerfaget passer veldig godt for deg som liker å bevege deg. Som rørlegger har du en variert arbeidsdag hvor du får brukt både hodet og kroppen.

Foreldrene mine sier det er viktig å velge et trygt yrke hvor det er mulig å få jobb.

Da kan du fortelle foreldrene dine at bygg- og anleggsnæringen faktisk står øverst på lista over bransjer som trenger folk i fremtiden. Det blir anslått at Norge trenger så mange som 90 000 nye fagarbeider innen 2035 (SSB). Rørleggere er sikret jobb. Uansett hva som skjer i fremtiden vil mennesker alltid være avhengige av vann og varme, og dermed også rørleggeren.

Jeg har lurt litt på rørleggerfaget, men studiespesialiserende virker som et tryggere valg. Særlig hvis jeg skulle ombestemme meg. 

Studiespesialiserende er et godt valg for deg som vet sikkert at du vil ta høyere utdanning, eller allerede har peilet deg inn på drømmeyrket. For de fleste andre vil yrkesfag være et minst like godt valg. Du lærer deg et yrke, begynner tidlig å tjene penger, og har fortsatt mulighetene åpne hvis du skulle ha lyst til å gjøre noe helt annet på et senere tidspunkt.

FAQ-footer

Finner du ikke det du leter etter? Send oss en epost.

Maria Liu Adshead Baugstø
Rørleggerlærling Finn Midbøe Stavanger
, Rogaland
Close

Maria Liu Adshead Baugstø

Rørleggerlærling Finn Midbøe Stavanger
, Rogaland
Jeg er ei 19 år gammel jente fra Stavanger. På fritiden holder jeg på med dans og frivillig arbeid i kirken. Jeg er ei introvert jente, pliktoppfyllende og ganske sta! Jeg vil få til ting på egenhånd. Hvorfor valgte du rørleggeryrket? Jeg visste egentlig ikke hva jeg ville gjøre med livet mitt. Men så ved en tilfeldighet valgte jeg bygg- og anlegg på VG1, og der valgte jeg å være utplassert i en rørbedrift. Jeg syns at faget var utrolig spennende, og bestemte meg for å fortsette på VG2 med rør og ventilasjon. Dette betyr at jeg har tatt 2 år på VGS, og så har jeg 2,5 år som lærling i en bedrift. Hva er det beste med rørleggerfaget? Det er så mye som går under rørfaget, som betyr at selv om jeg etter de 2,5 årene som lærling er ferdig, så er det fortsatt utrolig mye mer jeg kan lære. Dette er noe av det beste med faget! Hva skjer etter at du har tatt svennebrevet? Når jeg er ferdig med svenneprøven så vil jeg jobbe som rørlegger et par år for å få erfaring. Etter det kan det hende at jeg tar “teknikken” (teknisk fagskole), som da blir videreutdannelse innenfor rørfaget.
André Aamodt
Lærling Rør i Sør, Kristiansand , ( 18y )
Søgne , Agder
Close

André Aamodt

Lærling Rør i Sør, Kristiansand , ( 18y )
Søgne , Agder
Jeg er 18 år gammel, og liker veldig godt trening og volleyball. Jeg ser på meg selv som en gutt som er i god form og alltid klar for en utfordring. Hvorfor valgte du rørleggeryrket? Jeg har alltid vært glad i håndtverkeryrker. Jeg bestemte meg for rørleggerfaget fordi det var det jeg kunne minst om. Og det var det faget jeg fant interessant. Jeg har valgt og ta 2 år bygg og anlegg + 2,5. Hva er det beste med rørleggerfaget? Det må være at du aldri vet hva du kommer til. Du kan velge om du vil være litt over alt. Eller om du vil være på den samme arbeidsplassen lenge. Det er veldig fint yrke og kan fort bli litt tenking. Og det digger jeg. Hva skjer etter at du har tatt svennebrevet? Etter svennebrevet skal jeg nok i militæret. Etter det blir det fort mesterbrev.
Britt Synnøve Sveen Markhus
Rørleggerlærling Sig Halvorsen-Sandnes /Haugesund , ( 20y )
Sandnes , Rogaland
Close

Britt Synnøve Sveen Markhus

Rørleggerlærling Sig Halvorsen-Sandnes /Haugesund , ( 20y )
Sandnes , Rogaland
Jeg er 20 år, og kommer fra en liten plass som heter Skånevik, men bor i Sandnes. Jeg er en aktiv håndballspiller og trener mye, henger ellers mye med venner. Jeg er ei jente med godt humør, men kan også ha temperament, og er sta! Noe som gjør at jeg føler jeg passer godt inn i jobben. Hvorfor valgte du rørleggeryrket? Jeg valgte å bli rørlegger fordi jeg har alltid visst at jeg ikke ville ha et typisk «jenteyrke». Jeg har en stefar som jobber som rørlegger, og siden jeg ikke visste hva jeg ville videre valgte jeg å bli med han på jobb. Der jeg fant ut at det var et spennende yrke. Det første året mitt på vgs gikk jeg på bygg og anlegg, andre året mitt på vgs gikk jeg klima, energi og miljøteknikk. Etter jeg fullførte vgs gikk jeg ut i lære 2,5 år. Jeg har ca et halvt år igjen som lærling nå. Hva liker du best med rørleggeryrket? Det beste med jobben er hvor variert det er! Og hvor bredt rørleggerfaget faktisk er. En dag monterer jeg, og den andre dagen er jeg kanskje ute og legger bunnledning (alle rør som ligger under gulvet innenfor grunnmuren). Det er et veldig spennende yrke! Hva skjer etter at du har tatt svennebrevet? Planene mine er ikke bestemt enda. Men det er mange muligheter etter læretiden er over. Teknisk fagskole er i tankene. Helt sikkert er det hvertfall at at jeg vil fortsette i bransjen.
Didrik Berg Haltvik
Rørlegger GK Rør, Trøndelag , ( 24y )
Trondheim , Trøndelag
Close

Didrik Berg Haltvik

Rørlegger GK Rør, Trøndelag , ( 24y )
Trondheim , Trøndelag
Jeg heter Didrik Berg Haltvik er 24 år fra Trondheim! Jeg jobber som rørlegger hos GK rør i Trøndelag. Jeg er utadvendt person som er glad i å snakke med alle! Er opptatt av å mestre de ulike utfordringene livet byr på. Kan være vimsete og ukonsentrert noen ganger, men når jeg bestemmer meg for noe så gjennomfører jeg. Hvorfor valgte du rørleggeryrket? Jeg var lærling i GK-rør, distrikt Trøndelag under hele læretiden. GK-rør har vært en viktig faktor for at jeg er der jeg er i dag, vi er en bedrift med stort fokus på lærlinger og god utvikling, og det har betydd mye for meg! Hva er det beste med rørleggerfaget? Det er mye positivt å si om rørleggerfaget, synes det er kjekt og kunne bruke hodet og gjøre ting på min egen måte, legge opp hva jeg skal gjøre først og sist i løpet av en dag slik som det passer. Jeg får bygge ting med hendene, og jeg får se at det virker! Det holder meg i gang! Hva skjer etter at du har tatt svennebrevet? Mine planer for framtiden er å jobbe innen VVS-bransjen for alltid, med hva enn fremtiden måtte bringe! Jeg har funnet mitt kall!