Hei!

Dusj animasjon

Kontakt opplæringskontor

Opplæringskontorene er et samarbeid mellom bedrifter og virksomheter om inntak og opplæring av lærlinger. De skal hjelpe deg med å få en variert og trygg utdannelse, og følger deg opp under læretiden.

Kom i gang

Opplæringskontorets hovedoppgaver er:

  • Å tegne lærekontrakt med deg og sette deg inn i dine rettigheter og plikter.
  • Ha samtaler med deg og opplæringsbedriften hvert halvår.
  • Ta ansvar for at opplæringen skjer i henhold til Opplæringsloven.
  • Tilrettelegge opplæringen om dette er nødvendig
  • Har mulighet til å omplassere deg til annen opplæringsbedrift, om nødvendig.
  • Sørger for at du får tatt manglende studiekompetanse (Yrkesteori og allmennfag)
  • Melder deg opp til svenneprøve.
  • Alle lærlinger får tilgang til E-læring med egen lisens, samt program for dokumentasjon og vurdering.

Form