Intro

Bli voksenlærling

Vurderer du å omskolere deg? Eller har du lyst til å bli rørlegger uten å måtte gå veien om videregående skole? Her svarer vi på de vanligste spørsmålene rundt det å være voksenlærling i rørleggerfaget.

Voksenlærlinger

Joachim Helle, 28 år, tidligere ansatt på oljerigg

“Når jeg leste på nettet om å bli lærling var de fleste negativ til å bli lærling i en alder av 27. «Dårlig lønn», «Uønsket av bedrifter» og «for gammel til å bytte». Men så fant jeg opplæringskontoret. Der fikk jeg god oppfølging. De gav meg håp om å kunne overleve som etablert lærling ettersom at de fleste bedrifter hadde lønnsordninger for de eldre, noe jeg ikke visste om. Så da startet jeg min drøm som rørlegger!”

Ida Meldgaard, 28 år, tobarnsmor, utdannet innen medier- og kommunikasjon

“Bedriften tar hensyn til at jeg har barn. Og som lærling har jeg akkurat de samme rettigheter og vilkår som en ansatt. Sykepenger, omsorgspenger, ferie og pensjon. Det er fint.”

Ida Uleberg, 24 år, studerte bedriftsøkonomi

“Jeg studerte bedriftsøkonomi på universitet men mistrivdes veldig. Jeg ville jobbe med noe praktisk og søkte da på bygg og anlegg. Jeg fikk være utplassert hos rørlegger og trivdes veldig godt! Det beste er at det er så variert og ingen dag er lik.”

Spørsmål og svar

Kan jeg bli rørlegger uten å måtte gå tilbake til videregående?

Ja, det kan du: du kan bli voksenlærling. Du får praktiske opplæring i en godkjent opplæringsbedrift.


Hvor lang tid tar det?

4,5 år, men har du tatt annen utdanning får du fra 1/2-1 års fradrag i læretiden

Hva slags lønn får jeg?

Det spørs på alder! For voksne er den fra 45-85% av lønna til en fagarbeider (gjennomsnittlig rørleggerlønn <500 000) avhengig av hvor man er i læreløpet.

Skråstilt pumpetang animasjon

Er det mye teori?

Du skal bestå en 8 timers teoretisk eksamen om rørteknikk. Du må lese selv, bruke e-læringsprogram og gå på kurs i regi av Rørentreprenørene for å klare eksamen. Så ja, men det du skal lære er relevant fagstoff så det føles ikke som mye!

Hvordan går jeg fram for å få lærlingplass?

Det aller beste er få en du kjenner i bransjen til å anbefale deg til en bedrift. Hvis ikke du kjenner noen, er det beste å ta kontakt med opplæringskontoret som ligger nærmest deg.

Opplæringskontorets hovedoppgaver:

  • Å tegne lærekontrakt med deg og sette deg inn i dine rettigheter og plikter.
  • Ha samtaler med deg og opplæringsbedriften hvert halvår.
  • Ta ansvar for at opplæringen skjer i henhold til opplæringsloven.
  • Tilrettelegge opplæringen om det er nødvendig.
  • Omplassere deg til annen opplæringsbedrift om nødvendig.
  • Bidra til å avdekke hvilke fag du mangler/må ta eksamen i før svenneprøven (yrkesteori og allmennfag)
  • Melde deg opp til svenneprøve.
  • Sørge for at alle lærlinger får tilgang til e-læring med egen lisens, samt program for dokumentasjon og vurdering.

Sprinkler animasjon

Kran som drypper

Er det vanskelig å få læreplass?

Nei, normalt ikke, men det er ikke slik at alle får eller skal få læreplass. Bedriften må vite at de kan stole på deg, og at du vil bli en ressurs for bedriften. Du må selge deg inn som et godt valg.

Jeg har fagbrev fra et annet byggfag fra før, får jeg kortere læretid da?

Ja, men det spørs hva du er utdannet. Du får fra 1-2 års fradrag avhengig av bakgrunn.

Animasjon av badekar som fylles

Er det noen øvre aldersgrense for å bli rørlegger?

Nei, det er det ikke. Så lenge du har god helse og kan tåle litt fysisk arbeid, er det ingen aldersgrense for å bli rørlegger.

Kom i gang

Dusj animasjon

Ønsker du å vite mer?

Ta kontakt med opplæringskontoret i din region:

Form

Opplæringskontoret for rørleggerfaget i Viken (OB Viken)

Orkidehøgda 4, 3050 Mjøndalen (Tidl. Buskerud) Grevlingveien 27, 2069 Jessheim (Tidl. Romerike) Bjørnstadmyra 7, 1712 Grålum / Postboks 127, 1713 Grålum (Tidl. Østfold)
Kontaktpersoner:
Nicolai Reiersrud (Buskerud)
41398448
nicolai@obu.no
Einar Mehus (Romerike)
97177266
e-mehus@online.no
Sverre Sandbraaten (Østfold)
91113070
ostfold@rornorge.no

Rørentreprenørenes opplæringskontor - Agder

Kronprinsens gate 14, 4614 Kristiansand
Kontaktpersoner:
Tore Skifjeld
91630470
agder@rornorge.no

Opplæringskontor rørfag Innlandet

Ringgt. 235, 2315 Hamar
Kontaktpersoner:
Kyrre Jensen
90939470
orho.kyrre@gmail.com
Åge Bjørnbakken
40878294
rorfag.hedmark.oppland@gmail.com
Relevante lenker:
Facebook

Rørleggerbedriftenes opplæringskontor M&R

Notenesg. 1, 6002 Ålesund
Kontaktpersoner:
Lars Tomren
41443350
lars@rorfagmr.no
Relevante lenker:
Facebook

Opplæringskontoret for rørleggerfaget i Nord (ORIN)

Boks 1352, Mosenteret, 8602 Mo i Rana / Kongensv. 52, 8624 Mo i Rana
Kontaktpersoner:
Jonny Bjørgum
46899729
jonny.bjorgum@orin.no
Merete Larsen
41514240
merete.larsen@orin.no
Håkon Solberg
92144544
hakon.solberg@orin.no
Relevante lenker:
Facebook

Rørentreprenørenes opplæringskontor Oslo og omegn

Eikenga 13, 0579 OSLO
Kontaktpersoner:
Helge Andersen
91303796
helge@ref.no
Svein Bjerke
91151815
svein@ref.no
Glenn Dahl
40604161
glenn@ref.no
Jens Høglund
99331515
jens.h@ref.no
Jon-Aril Hagen
45426977
jonaril@ref.no
Bjørn Frode Netteberg
91350262
bjorn.frode@ref.no
Relevante lenker:
Facebook

Rørentreprenørenes opplæringskontor - Rogaland

Bjødnabeen 10, 4033 Stavanger
Kontaktpersoner:
Geir Magne Østebø
99337799
geir@noh.no
Knut Øgård
45039655
knut@noh.no
Kjell Sivertsen
91662567
norske@online.no
Relevante lenker:
www.oppror.no

Opplæringskontoret for rørleggerfaget i Nord (ORIN)

Stakkevollveien 41, 9010 Tromsø
Kontaktpersoner:
Merete Larsen
41514240
merete.larsen@orin.no
Jonny Bjørgum
46899729
jonny.bjorgum@orin.no
Håkon Solberg
92144544
hakon.solberg@orin.no
Relevante lenker:
Facebook

Rørentreprenørenes opplæringskontor - Trøndelag

Østre Rosten 4D, 7075 Tiller
Kontaktpersoner:
Jan O. Eide
99241981
jan@rornorge.no
Tor O. Eggen
90219096
tor.oddvar@rornorge.no
Espen A. Lerfald
41675181
espen@rornorge.no
Relevante lenker:
www.rortrondelag.no
Facebook

Rørentreprenørenes opplæringskontor Vestfold og Telemark

Broen 6, 3170 Sem (Tidl. Vestfold) Direktør Smidthsgt.3, 3732 Skien (Tidl. Telemark)
Kontaktpersoner:
Roar Aasen (Telemark)
93446644
telemark@rornorge.no
Elin Moer Brænne (Vestfold)
99697779
elin@orv-vestfold.no
Relevante lenker:
Facebook Telemark
Facebook Vestfold

Rørentreprenørenes Opplæringskontor Hordaland

Eidsvågsbakken 1, 5105 Eidsvåg
Kontaktpersoner:
Jan Ole Vang
48605246
jan.ole.vang@rornorge.no
Morten Husa
93224080
morten.husa@rornorge.no

Video