Intro

Bli voksenlærling

Vurderer du å omskolere deg? Eller har du lyst til å bli rørlegger uten å måtte gå veien om videregående skole? Her svarer vi på de vanligste spørsmålene rundt det å være voksenlærling i rørleggerfaget.

Voksenlærlinger

Joachim Helle, 28 år, tidligere ansatt på oljerigg

“Når jeg leste på nettet om å bli lærling var de fleste negativ til å bli lærling i en alder av 27. «Dårlig lønn», «Uønsket av bedrifter» og «for gammel til å bytte». Men så fant jeg opplæringskontoret. Der fikk jeg god oppfølging. De gav meg håp om å kunne overleve som etablert lærling ettersom at de fleste bedrifter hadde lønnsordninger for de eldre, noe jeg ikke visste om. Så da startet jeg min drøm som rørlegger!”

Ida Meldgaard, 28 år, tobarnsmor, utdannet innen medier- og kommunikasjon

“Bedriften tar hensyn til at jeg har barn. Og som lærling har jeg akkurat de samme rettigheter og vilkår som en ansatt. Sykepenger, omsorgspenger, ferie og pensjon. Det er fint.”

Ida Uleberg, 24 år, studerte bedriftsøkonomi

“Jeg studerte bedriftsøkonomi på universitet men mistrivdes veldig. Jeg ville jobbe med noe praktisk og søkte da på bygg og anlegg. Jeg fikk være utplassert hos rørlegger og trivdes veldig godt! Det beste er at det er så variert og ingen dag er lik.”

Spørsmål og svar

Kan jeg bli rørlegger uten å måtte gå tilbake til videregående?

Ja, det kan du: du kan bli voksenlærling. Du får praktiske opplæring i en godkjent opplæringsbedrift.


Hvor lang tid tar det?

4,5 år, men har du tatt annen utdanning får du fra 1/2-1 års fradrag i læretiden

Hva slags lønn får jeg?

Det spørs på alder! For voksne er den fra 45-85% av lønna til en fagarbeider (gjennomsnittlig rørleggerlønn <500 000) avhengig av hvor man er i læreløpet.

Skråstilt pumpetang animasjon

Er det mye teori?

Du skal bestå en 8 timers teoretisk eksamen om rørteknikk. Du må lese selv, bruke e-læringsprogram og gå på kurs i regi av Rørentreprenørene for å klare eksamen. Så ja, men det du skal lære er relevant fagstoff så det føles ikke som mye!

Hvordan går jeg fram for å få lærlingplass?

Det aller beste er få en du kjenner i bransjen til å anbefale deg til en bedrift. Hvis ikke du kjenner noen, er det beste å ta kontakt med opplæringskontoret som ligger nærmest deg.

Opplæringskontorets hovedoppgaver:

  • Å tegne lærekontrakt med deg og sette deg inn i dine rettigheter og plikter.
  • Ha samtaler med deg og opplæringsbedriften hvert halvår.
  • Ta ansvar for at opplæringen skjer i henhold til opplæringsloven.
  • Tilrettelegge opplæringen om det er nødvendig.
  • Omplassere deg til annen opplæringsbedrift om nødvendig.
  • Bidra til å avdekke hvilke fag du mangler/må ta eksamen i før svenneprøven (yrkesteori og allmennfag)
  • Melde deg opp til svenneprøve.
  • Sørge for at alle lærlinger får tilgang til e-læring med egen lisens, samt program for dokumentasjon og vurdering.

Sprinkler animasjon

Kran som drypper

Er det vanskelig å få læreplass?

Nei, normalt ikke, men det er ikke slik at alle får eller skal få læreplass. Bedriften må vite at de kan stole på deg, og at du vil bli en ressurs for bedriften. Du må selge deg inn som et godt valg.

Jeg har fagbrev fra et annet byggfag fra før, får jeg kortere læretid da?

Ja, men det spørs hva du er utdannet. Du får fra 1-2 års fradrag avhengig av bakgrunn.

Animasjon av badekar som fylles

Er det noen øvre aldersgrense for å bli rørlegger?

Nei, det er det ikke. Så lenge du har god helse og kan tåle litt fysisk arbeid, er det ingen aldersgrense for å bli rørlegger.

Kom i gang

Dusj animasjon

Ønsker du å vite mer?

Ta kontakt med opplæringskontoret i din region:

Form

[training_offices]

Video